Randa n º 82RANDA 82 (2019) DE MARIÀ AGUILÓ A BLAI BONET

Sumari
 
Marià Aguiló i el plet del Casino Balear (1850-1855), per Margalida Tomàs
Dos textos inèdits de Marià Aguiló, per Caterina Aguiló.  
Una carta de l’Arxiduc Lluís Salvador a Jacint Verdaguer (1896) per Josep Massot i Muntaner
Baltasar Samper, de l’Obra del Cançoner a França i a Mèxic per Josep Massot i Muntaner
«L’art és el paisatge de la vida»: algunes aportacions a la relació de Blai Bonet amb el món de l’art a partir del seu epistolari per Ramón García Palacios