Randa n º 81RANDA 81 (2018) HOMENATGE A PERE GABRIEL, 4

Sumari
 
La difícil relació entre Miquel Ferrà i mossèn Alcover, per Francesc Lladó
Els inicis d’un projecte social i educatiu modern. El moviment esportiu
catòlic: el cas de Mallorca (1913-1915), per Pere Fullana Puigserver
Els conflictes d’«un home a qui no li passà res mai». Miquel S. Oliver vist
per Antoni Rubió i Lluch i Agustí Calvet, Gaziel, per Damià Pons
Les commemoracions durant la Segona República i a l’exili, per Maria Llombart Huesca 
Joan Estelrich i l’origen de la guerra civil, per Josep Massot i Muntaner
Mateu Sancho Gayà, memòries de guerra, per Jaume Morey Sureda
Bibliografia de Pere Gabriel