Randa n º 78RANDA 78, HOMENATGE A PERE GABRIEL, 2

Sumari


Ramon Llull segons Josep Miquel Guàrdia. Andreu Vidal Mascaró
La figura de fra Antoni Balaguer, mestre de gramàtica. Catalina Martínez Taberner i Joan Carles Villalonga Terrassa
 Solidaritat i pànic en la literatura catalana sobre epidèmies: Pere d’Alcàntara Penya i el grup d’«Un Tros de Paper». Magí Sunyer
El Martiri de Lull de Ramon Picó i Campamar en la primera versió autògrafa de l’autor. Jesús Alturo i Perucho
Les poesies catalanes de la vetllada literària del Círculo Mallorquín en solidaritat amb els damnificats dels terratrèmols de Granada de 1884. Ramon Pinyol i Torrents
La recepció del drama social Juan José, de Joaquín Dicenta, a Mallorca i Menorca. Antoni Nadal
Cartes creuades entre Joan Alcover i Antoni M. Alcover: les posicions davant el primer manifest i altres temes. Maria Pilar Perea
L’intent frustrat de Primo de Rivera per forjar un moviment espanyolista a Catalunya. Josep M. Quintana
Anticlericalisme, maçoneria i moviment obrer a Mallorca. Notes sobre Ateu Martí i Miquel (1890-1936). David Ginard i Féron