Randa n º 77RANDA 77 (2016) HOMENATGE A PERE GABRIEL, 1
 
Sumari
 
Pere Gabriel i els inicis de la historiografia obrera i popular sobre les Balears. David Ginard i Féron i Antoni Nadal i Soler 
Els moixos (Felis sylvestris catus) a Mallorca als segles xiv, xv i xvi. Unes notes de felinologia històrica. Jaume Bover Pujol 
La història de la ciència i de la tècnica en clau local. Algunes notes sobre el «curs matemàtic» de Pasqual Calbó (1752-1817). Antoni Roca Rosell 
Unió Obrera Balear (1881-1896): una organització obrera a l’òrbita del republicanisme, l’anarquisme i el lliurepensament. Catalina Martorell Fullana
El camí cap a la professionalització intel·lectual de Marià Aguiló. Erudició i biblioteca (1851-1861). Margalida Tomàs
Les eleccions del bloc assembleista: un intent de democratitzar l’Ajuntament de Palma (novembre de 1917). Antoni Marimon Riutort 
Pensament i llenguatge en la poesia de Bartomeu Fiol. Pere Rosselló Bover   
Baltasar Porcel entre l’assaig i la novel·la. Carles Cabrera
La qüestió xueta en el segle xx. Laura Miró Bonnín