Randa n º 74RANDA 74 (2015) MISCEL·LÀNIA JOSEP MIQUEL VIDAL HERNÁNDEZ, 3

Sumari
 
Entorn al lul·lisme del cardenal Despuig, per Rafael Ramis Barceló
La imatge de Menorca a les topografies mèdiques, per Alfons Méndez i Vidal
Joan Estelrich i la premsa menorquina: els orígens de l’escriptor i de l’activista cultural, per Sílvia Coll-Vinent
Menorca en la revista «Tresor dels Avis» (1922-1928), per Margalida Coll Llompart 
A la recerca de Proust i Villalonga, per Víctor de Mas Canals
Josep Maria Llompart: prologuista fecund i mentor literari, per Pilar Arnau
Mossèn Josep Planells i Bonet, testimoniatge de lleialtat a Déu i a la llengua catalana a Eivissa, per Marià Torres Torres
La companyia La Clota-Groc i la renovació del teatre a Menorca (1970-2000), per Sergi Marí Pons
Un canvi entonatiu en curs: les interrogatives absolutes entre els adolescents menorquins, per Ignasi Mascaró i Paolo Roseano