Randa n º 72RANDA 72 (2013)
MISCEL·LÀNIA JOSEP MIQUEL VIDAL HERNÁNDEZ, 1
 
Sumari
Pròleg, per Jaume Mascaró Pons i Josefina Salord Ripoll
 
L’ofici de mostassaf a la vila de Pollença: 1410-1430, per Miquel Amengual Bibiloni
 
Una malmonjada mallorquina i tres desesperats d’amor: poesia catalana anònima dels segles xv-xvi, per Joan Mahiques Climent
 
Joan Ramis i Vicenç Albertí: El teatre del període menorquí de la literatura catalana en el seu context històric (1756-1859), per Sergi Marí Pons i Montserrat Gonzàlez Parera
 
Els retaules de l’església de la casa de la Missió de Palma, per Christian Huarcaya Azañón
 
Actituds il·lustrades envers la diversitat lingüística: un al·legat a favor del multilingüisme cosmopolita, per Antoni Gomila i Miquel Comas
 
Els manuscrits de Josep Sanxo sobre la història natural de Menorca i les seves fonts, per Josep M. Camarasa
 
Els ocells a la història natural de Menorca del prevere Josep Sanxo i Sanxo (1777-1847), per Xavier Ferrer i Jordi Muntaner 
 
Notícia de l’epistolari entre Maria Verger i Francesc de B. Moll (1933-1975), per Isabel Graña
 
La parla formenterera. Una caracterització a partir de la toponímia, per Enric Ribes i Marí