Documents d'Església n º 1109DOCUMENTS D’ESGLÉSIA 1109 – Març 2020

DOCUMENTS I DISCURSOS PONTIFICIS
Missatge per a la Jornada mundial de la pau 2020 
A la Cúria romana
Missatge de Nadal
Motu proprio sobre el degà del Col·legi cardenalici
Catequesis sobre els Fets dels Apòstols (continuació) 
14. La fe cristiana arriba a Europa 
15. Un exemple d’inculturació de la fe a Atenes 
16. Una parella al servei de l’Evangeli 
17. El ministeri de Pau a Efes i el comiat dels ancians
18. Pau presoner davant el rei Agripa 
19. La prova del naufragi 
 
SANTA SEU
Alguns aspectes del document “Què és l’home?”, per G. Morandi 
Celibat sacerdotal i crisi dels abusos de menors, per J. Bertomeu
 
VIDA DE L’ESGLÉSIA
Sembradors d’esperança, per la Conferència episcopal espanyola 
Forts en la fe, per mons. B. Forte
 
L’ESGLÉSIA EN EL MÓN
Benvingut, futur!, per mons. M. Delpini
 
QUÒDLIBETS
Entrevista a I. Turull
Del consultiu al deliberatiu?, pel card. F. Coccopalmerioisina