Documents d'Església n º 1107DOCUMENTS D’ESGLÉSIA 1107 – Gener 2020

DOCUMENTS I DISCURSOS PONTIFICIS
Motu proprio sobre el diumenge de la Paraula de Déu 
A l’Associació internacional de dret penal 

VIDA DE L’ESGLÉSIA
Síntesi sobre el Congrés sobre el papa Francesc, per A. Puig 
Batiats, confirmats i enviats, per mons. S. Taltavull
11. Des del baptisme i la confirmació, «som» una missió enmig del poble
12. Posem en pràctica els dons rebuts, saber rebre i voler donar
13. Treballem en equip, creem comunió, no anem sols, relacionem-nos en xarxa
14. Les estructures i els càrrecs estan orientats al servei de l’Evangeli i de les persones
15. És essencial entrar de manera progressiva en el misteri de Crist, trobar-se amb Ell
16. És urgent llegir, conèixer, estudiar la Paraula de Déu i pregar-hi
17. És essencial viure en comunitat l’Eucaristia, i celebrar junts el Dia del Senyor 
18. Vivim una nova època, un temps nou que demana conversió personal i pastoral
19. La parròquia és l’Església entre les cases, església domèstica, família de famílies
10. Orientacions «pastorals» per una Església en sortida i samaritana
11. La missió encomanada al laïcat té lloc en el cor de la nostra societat, entre la gent
12. Temps favorable per al discerniment, la purificació i la reforma que necessitem
13. Escenaris de sempre i també camps nous que han de ser atesos de forma urgent