Documents d'Església n º 1105DOCUMENTS D’ESGLÉSIA 1105 – Novembre 2019

VIDA DE L’ESGLÉSIA
Sacerdoci apostòlic i llibertat espiritual, per E. de Moulins-Beaufort 
A propòsit de dos textos del papa Francesc, per M. Nin
Orientacions doctrinals sobre la pregària cristiana,
per la Conferència episcopal espanyola 
Entrevista al card. R.M. Woelki 
 
ESTUDIS DOCTRINALS
El factor religiós pot encara salvar l’Occident? 
Les dones i l’Església, per V. Bontemps
 
L’ESGLÉSIA EN EL MÓN
El Sínode per a l’Amazònia i els drets humans, pel card. P.R. Barreto
 
ECUMENE
El clericalisme i la paternitat del prevere, per Gabriel, de St.-Nicolas de la Dalmerie