Documents d'Església n º 1103DOCUMENTS D’ESGLÉSIA 1103 – Agost-Setembre 2019

DOCUMENTS I DISCURSOS PONTIFICIS
Pregària en el memorial Mare Teresa de Calcuta 
Motu proprio “Vos estis lux mundi” 
Motu proprio “La vida en comunitat” 
Catequesis sobre el Parenostre (continuació)
9. Vingui el teu Regne
10. Faci’s la teva voluntat 
11. Dóna’ns el nostre pa de cada dia 
12. Perdona’ns els nostres deutes”
13. Així com nosaltres perdonem els nostres deutors
14. No ens deixeu caure en la temptació 
15. Ans deslliura’ns del mal
16. Siguis on siguis, invoca el Pare
 
SANTA SEU
“Home i dona els va crear”. Per un camí de diàleg sobre la qüestió del gender
en l’educació, per la Congregació per a l’educació catòlica
 
VIDA DE L’ESGLÉSIA
L’Esperit rejoveneix l’Església, per l’arq. Joan Planellas
Entrevista a l’arq. Joan Planellas
 
ESTUDIS DOCTRINALS
Ponts ens comptes de barreres. El potencial de l’esperança cristiana contra el
populisme de dretes, per A. Lob-Hüdepohl
Feliços els qui escolten la Paraula de Déu, per P. Bovati

L’ESGLÉSIA EN EL MÓN
El Sínode per a la regió panamazònica. Selecció de l’“Instrumentum laboris”
Entrevista al card. Cl. Hummes
L’eclipsi dels drets humans, per F. Occhetta