Documents d'Església n º 1100DOCUMENTS D’ESGLÉSIA 1100 – Maig 2019
 
DOCUMENTS I DISCURSOS PONTIFICIS
Discurs de conclusió de la trobada sobre “La protecció dels menors en l’Església” 
A la Rota romana 
Motu proprio sobre la Comissió “Ecclesia Dei” 
Motu proprio sobre la Capella Musical Pontifícia 
Viatge apostòlic als Emirats Àrabs Units
1. Encontre interreligiós
2. Per la pau mundial i la convivència comuna. Document sobre la fraternitat humana
Catequesis sobre el “Parenostre”
1. Ensenya’ns a pregar 
2. Una pregària que demana amb confiança
3. Al centre del Sermó de la muntanya
4. Truqueu i se us obrirà 
5. “Abbà, Pare” 
6. Pare de tots nosaltres 
7. Pare que esteu en el cel 
8. Sigui santificat el teu nom
 
SANTA SEU
Punts de reflexió de l’Encontre “La protecció dels menors en l’Església” 
La legitimitat de la histerectomia, per la Congregació per a la doctrina de la fe 
 
VIDA DE L’ESGLÉSIA
Manifest de la fe, pel card. G. Müller 
L’alegria cristiana en els documents del sant pare Francesc, pel card. F. Monterisi 
Criteri a seguir amb els fills de sacerdots. Entrevista al card. B. Stella 
 
L’ESGLÉSIA EN EL MÓN
La protecció de menors, pels bisbes de Catalunya 
Què ens ha passat? De la consternació a l’acció enfront dels abusos sexuals en
l’Església, per l’arq. É. de Moulins-Beaufort 
A propòsit de l’Església catòlica a Xina. Entrevista al card. F. Filoni 
 
ECUMENE
La xenofòbia, el racisme i el nacionalisme populista