Documents d'Església n º 1093DOCUMENTS D’ESGLÉSIA 1093 – Octubre 2018
 
DOCUMENTS I DISCURSOS PONTIFICIS
Carta als bisbes de Xile 
Catequesis sobre el baptisme 
1. El fonament de la vida cristiana 
2. El signe de la fe cristiana 
3. La força de vèncer el mal
4. Font de vida 
5. La regeneració 
6. Revestits de Crist

SANTA SEU
Instrucció sobre la vida contemplativa femenina 
L’actual sistema econòmic i financer 
La cura pastoral de les vocacions sacerdotals, per mons. J.C. Patrón
El caràcter definitiu de l’“Ordinatio sacerdotalis”, pel card. Ll. Ladaria
 
VIDA DE L’ESGLÉSIA
La canonització del beat Òscar Romero. Entrevista a mons. V. Paglia 

ECUMENE
A propòsit de l’admissió de protestants a l’eucaristia