Catalan Review


D.L.: 16.783-1992
Edició: Manuel Duran (Yale University), August Bover (Universitat de Barcelona)
Redacció: North American Catalan Society
Administració i Subscripcions: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - C/ Ausiàs Marc, 92-98, - 08013 Barcelona
Telèfon: 93 245 03 03
E-mail : pamsa@pamsa.cat
Números
Últim exemplar publicat: Catalan Review nº 26 a data 20/02/2013Revista de la North American Catalan Society. Les llengüesde la revista són l'anglès i el català. Es tracta d'una revista científica dedicada a la cultura catalana, bàsicament a la literatura i la lingüística, però també a l'art, la història, l'economia, el dret, la música, l'antropologia, etc.
N'apareix un número cada any: cada número consta de dos fascicles. A més dels articles i les ressenyes publica traduccions literàries del català a l'anglès i informació, en anglès, sobre l'activitat cultural als Països Catalans (art, història, literatura, música, teatre). També publica volums monogràfics.
El públic al qual és adreçada la revista "Catalan Review" és l'universitari especialitzat en catalanística, hispanística o romanística, però també els historiadors, historiadors de l'art, musicòlegs, antropòlegs, sociòlegs, etc., interessats en els temes catalans.