Caplletra n º 65CAPLLETRA 65. Tardor, 2018

Verònica Zaragoza Gómez. Sociabilitat i projecció poètica: veus de dones en els certàmens literaris barrocs
Abel Soler. El català i altres llengües en concurrència a la cort i a la cancelleria napolitanes d’Alfons el Magnànim (1443-1458)
Xavier Villalba. Els pronoms forts en les oracions existencials en català
Maria D. Oltra Ripoll. La fraseologia com a tret estilístic en novel·les originals en anglés i les seues traduccions al català
 
Monogràfic «Les veus de l’alteritat», coordinat per M. Àngels Francés Díez
Introducció
Irene Mira Navarro. Entre la llunyania i la intimitat: l’enunciació de l’espai urbà en Vicent Andrés Estellés. 
Mercè Picornell. Contra l’alteritat. L’erosió de la dicotomia jo/altre a La pell de la frontera (2014), de Francesc Serés
Isabel Marcillas-Piquer. Veus de frontera: els altres catalans d’ara
Josep-Anton Fernàndez. Dislocated Temporalities: Immigration, Identity, and Sexuality in Najat El Hachmi’s L’últim patriarca
Antoni Maestre Brotons. L’estranya identitat: l’alteritat sexual en L’aprenentatge de la soledat, de David Vilaseca (2008)
Ressenyes
Table of contents